Kwaliteit


Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie Fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidzorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit

Vanuit de beroepsorganisatie, het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandeling, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het KNGF.
De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt van het KNGF/NPCF. De patiëntgegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet AVG. Op alle persoonsgegevens is onze privacy policy van toepassing.

 


Kwaliteit en Fysio Prestatie Monitor

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd QDNA, dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

Met QDNA waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 5-10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u recent een behandeling gehad bij onze praktijk en wilt u ook meewerken aan verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich aanmelden bij ons. U ontvangt een e-mail waarmee u uw vragenlijst anoniem kunt invullen.


Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF)

Al onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het KRF (KwaliteitsRegister Fysiotherapie.  In het KRF zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen bestaan uit de volgende punten:

  • Actuele inschrijving in het BIG-register,
  • In het bezit zijn van het diploma fysiotherapie of een diploma als gespecialiseerd fysiotherapeut.
  • Deelname aan een klachtenregeling.
  • Studiepunten (accreditatiepunten) behalen door na- en bijscholing,
  • Werken volgens de KNGF-richtlijnen,
  • Voldoen aan de werkeis van minimaal 8 uur per week.

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met Fysiotherapie Slandsvitaal. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid.

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysiotherapie Slandsvitaal neemt deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • De Klachtencommissie van het KNGF
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Voor meer informatie over het indienen van een klacht en de klachtenregeling van het KNGF klikt u hier