Zorgcontracten 2020


Beste Cliënten,

Langs deze weg willen wij u informeren over het contracteren met zorgverzekeraars in 2020.

Fysiotherapie Slandsvitaal heeft er voor gekozen om in 2020 een klein aantal zorgverzekeraars niet te contracteren. Een overzicht van deze zorgverzekeraars vind u in de onderstaande tabel. De reden om deze zorgverzekeraars niet te contracteren proberen wij hieronder toe te lichten.

Alle overige zorgverzekeraars hebben wij voor 2020 wel gecontracteerd.

 

Zorgverzekeraars met hun labels die wij voor 2020 NIET gecontracteerd hebben

 

Labels Zorgverzekerings-maatschapij Uzovi-code
  De Friesland Zorgverzekeraar    De Friesland Zorgverzekeraar  3358
Zorg en Zekerheid VRZ 7085
Eno Zorgverzekeraar VRZ  7032
Salland Zorgverzekeringen  VRZ 7032
HollandZorg  VRZ 7032
 ZorgDirect  VRZ  7032

 

Toelichting

Misschien heeft u het afgelopen jaar in de media iets meegekregen over de onvrede die heerst onder diverse hulpverleners. Niet alleen fysiotherapeuten, maar ook bijvoorbeeld ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, verloskundigen en huisartsen hebben elk jaar weer meer te maken met de toenemende macht van de zorgverzekeraars.

Met name de grote zorgverzekeraars gaan steeds meer eisen stellen aan zorgverleners. Ze verhogen administratieve lasten, terwijl de tarieven in 12 jaar tijd nauwelijks gestegen zijn. Dit samen lijdt to minder tijd voor de patiënt. De kwaliteit van de zorg staat hierdoor onder zware druk

We zetten onze grootste bezwaren en redenen om niet te contracteren voor u op een rijtje:

  • Zorgverzekeraars blijven vasthouden aan onnodige administratieve handelingen, wat resulteert in minder tijd voor een behandeling.
  • Fysiotherapeuten worden verplicht om klanttevredenheid onderzoeken onder hun cliënten uit te zetten. Hierbij worden de praktijk niet alleen afgerekend op de uitkomsten van dit onderzoek, maar ook op het uitzetpercentage en het responspercentage van dit onderzoek.
  • Zorgverzekeraars hanteren een zogenaamde Behandel-index om praktijken te beoordelen op hun kwaliteit van zorg. Deze behandelindex is niks meer dan een behandelgemiddelde per praktijk. De zorgverzekeraars proberen dit al jaren steeds lager te krijgen. Als fysiotherapeut mogen we daardoor eigenlijk niet meer dan 10 behandelingen geven, terwijl de zorgverzekeraar wel nog steeds ruime pakketten aan hun verzekerden aanbiedt.
  • De tarieven voor een behandeling fysiotherapie zijn ondanks alle toegenomen verplichtingen de laatste 12 jaar nauwelijks gestegen.

 

Welke verzekeringen raden wij wel aan

Op de website defysiotherapeut.com wordt een overzicht gegeven van de meest aanbevolen verzekeraars en polissen. Hieronder vind u een klein stukje van deze website:

“De beste zorgpolissen in 2020

Ieder jaar selecteert het KNGF de beste (aanvullende) zorgpolissen voor fysiotherapeutische zorg.

  • Voor deze polissen geldt geen medische selectie. Je wordt dus toegelaten zonder dat er naar je gezondheid wordt gekeken
  • Je kunt zelf kiezen naar welke fysiotherapeut je gaat

De polissen in het overzicht hieronder geven wat ze beloven als het gaat om de dekking voor fysiotherapie. We selecteerden de beste polissen voor 9, meer dan 25 of meer dan 30 behandelingen.”

A2poster-KNGF-NAJAARScamp2019_006

 

 

Bron: www.defysiotherapeut.com

 

Heeft je fysiotherapeut geen contract met een zorgverzekeraar? Met deze polissen krijg je de behandeling toch vergoed.

Steeds meer fysiotherapeuten kiezen ervoor om geen contract af te sluiten met een zorgverzekeraar. Het gevolg kan zijn dat je, ondanks het feit dat je een aanvullende verzekering hebt afgesloten, maar een deel van de behandeling vergoed krijgt.

In dit overzicht vind je verzekeraars die fysiotherapie ook zonder contract vergoeden. Ze bieden een basisverzekering aan waarmee je, in combinatie met een aanvullende verzekering, fysiotherapie volledig vergoed krijgt. Onder een voorwaarde: de fysiotherapeut moet een marktconform tarief hebben.

ONVZ Basisverzekering Vrije Zorgkeuze
PNO Zorg Basisverzekering
VvAA Zorgverzekering Basisverzekering
Nationale Nederlanden Basisverzekering
United Consumers (VGZ) Eigen Keuze
Zorgverzekeraar UMC Basisverzekering
ZorgDirect Basisverzekering
OHRA Zorgverzekering Restitutie
De Amersfoortse Eigen Keuze
FBTO Basisverzekering Restitutie

infographic-zorgverzekeraars-nederland-okt2017