Zorgcontracten 2019

defysiotherapeut.com

defysiotherapeut.com


Beste Cliënten,

Langs deze weg willen wij u informeren over het contracteren met zorgverzekeraars in 2019

Fysiotherapie Slandsvitaal heeft er voor gekozen om in 2019 een klein aantal zorgverzekeraars niet te contracteren. Een overzicht van deze zorgverzekeraars vind u in de onderstaande tabel. De reden om deze zorgverzekeraars niet te contracteren proberen wij hieronder toe te lichten.

 

Zorgverzekeraars met hun labels die wij voor 2019 NIET gecontracteerd hebben

 

Labels Zorgverzekerings-maatschapij Uzovi-code
     
Promovemdum Caresq 3353
Besured   3353
National Academic   3353
Aevitae-EUCARE   3360
   
 De Friesland Zorgverzekeraar
  De Friesland Zorgverzekeraar  3358
Zorg en Zekerheid VRZ 7085
Eno Zorgverzekeraar   7032
Salland Zorgverzekeringen   7032
HollandZorg   7032
ZorgDirect   7032

 

Toelichting

Misschien heeft u het afgelopen jaar in de media iets meegekregen over de onvrede die heerst onder diverse hulpverleners. Niet alleen fysiotherapeuten, maar ook bijvoorbeeld ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, verloskundigen en huisartsen hebben elk jaar weer meer te maken met de toenemende macht van de zorgverzekeraars.

Met name de grote zorgverzekeraars gaan steeds meer eisen stellen aan zorgverleners. Ze verhogen administratieve lasten, terwijl de tarieven in 12 jaar tijd nauwelijks gestegen zijn. Dit samen lijdt to minder tijd voor de patiënt. De kwaliteit van de zorg staat hierdoor onder zware druk

We zetten onze grootste bezwaren en redenen om niet te contracteren voor u op een rijtje:

  • Zorgverzekeraars blijven vasthouden aan onnodige administratieve handelingen, wat resulteert in minder tijd voor een behandeling.
  • Fysiotherapeuten worden verplicht om klanttevredenheid onderzoeken onder hun cliënten uit te zetten. Hierbij worden de praktijk niet alleen afgerekend op de uitkomsten van dit onderzoek, maar ook op het uitzetpercentage en het responspercentage van dit onderzoek.
  • Zorgverzekeraars hanteren een zogenaamde Behandel-index om praktijken te beoordelen op hun kwaliteit van zorg. Deze behandelindex is niks meer dan een behandelgemiddelde per praktijk. De zorgverzekeraars proberen dit al jaren steeds lager te krijgen. Als fysiotherapeut mogen we daardoor eigenlijk niet meer dan 10 behandelingen geven, terwijl de zorgverzekeraar wel nog steeds ruime pakketten aan hun verzekerden aanbiedt.
  • De tarieven voor een behandeling fysiotherapie zijn ondanks alle toegenomen verplichtingen de laatste 12 jaar nauwelijks gestegen.

 

Welke verzekeringen raden wij wel aan

Op de website defysiotherapeut.com wordt een overzicht gegeven van de meest aanbevolen verzekeraars en polissen. Hieronder vind u een klein stukje van deze website:

“Dit jaar konden wij (slechts) 17 aanvullende polissen vinden die leveren wat zij beloven. Dat betekent dat de betreffende verzekeraar voor deze polissen geen medische selectie hanteert (u wordt dus toegelaten zonder dat naar uw gezondheid wordt gekeken), dat u zelf mag bepalen naar welke zorgverlener u gaat (keuzevrijheid) en dat deze verzekeraar geen behandelindex hanteert. De behandelindex is een instrument van de zorgverzekeraar die maakt dat een fysiotherapeut niet meer behandelingen dan een bepaald gemiddeld aantal voor een klacht mag geven. Dat betekent dat uw fysiotherapeut soms de behandeling moet staken, terwijl u voor meer behandelingen verzekerd bent.

Onderstaande polissen voor dekking van de kosten van fysiotherapeutische behandelingen, geven wat zij beloven. Geen medische selectie, geen behandelindex, vrije keuze en geen verplicht klanttevredenheidsonderzoek door de fysiotherapeut.”

Tabel-Polissen-2018-voor-website

Criteria vergelijking zorgpolissen

  • Wij vergeleken de beschikbare (aanvullende) zorgpolissen voor 2019 via het onafhankelijke www.zorgverzekeringwijzer.nl. Bij de selecties is uitgegaan van “man, 45 jaar, single” en de selectiecriteria;
  • keuzevrijheid
  • geen medische selectie
  • geen toepassing van behandelindex of -gemiddelde
  • geen toepassing van verplicht klanttevredenheidsonderzoek door fysiotherapeut

 

Bron: www.defysiotherapeut.com

 

 

infographic-zorgverzekeraars-nederland-okt2017